İletişim: +90 (212) 274 25 98

Sürdürülebilirlik

ÇEVRE

Merpa Metal Endüstri ve Pazarlama A.Ş. çalışanlarına madencilik ve faaliyet alanları ile çevrenin bir bütün içerisinde tutulması gerektiği bilincini verir. Tüm operasyonlarında yürürlükteki mevzuat kurallarına uygun bir şekilde hareket eder ve çevre dostu bir politika izler.


Çevre ile ilgili ulusal ve uluslararası standartlara bağlı kalarak ilgili tüm yasalara uyulur.

Kaynak kullanımında gereksiz ve aşırı kullanımdan uzak durularak, minimum seviyeye indirgemek hedeflenir ve uygulanır.

Oluşan atık maddelerin döngüsel ekonomi içinde yeniden değerlendirilmesi ve kullanılması sağlanır. Üretim yapılan maden ocaklarında faaliyetler tamamlandığında arazinin rehabilitasyonu için onaylı projeleri hazırdır.İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Merpa Metal End. ve Paz. A.Ş. ,merkez ofis ve sahalarındaki tüm çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği kuralları doğrultusunda hareket etmesi konusunda gerekli önemleri alır ve uygular. Sağlıklı ve güvenli iş ortamı sağlamayı, aldığı tedbirler ile iş kazalarına sebep olabilecek tüm unsurları ve iş hastalıklarını bertaraf etmeyi amaç edinmiştir.


İş Sağlığı ve Güvenliği kanunları ve yönetmelikleri uygulanır. Bu bağlamda düzenli raporlar hazırlanır ve bunu sürekli geliştirme hedefi ile gerektiğinde İSG uzman destekleri alınır ve uygulanır.

Tüm personellerin gerekli Mesleki Eğitimleri ile birlikte İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri tamamlanmıştır.

Maden sahalarında çalışanlarının İş Sağlığı ve Güvenliği için gerekli tüm ekipman ve malzeme yatırımı sağlanmıştır.

Son çıkarılan maden mevzuatına göre özellikle kapalı işletme yöntemi ile üretim yapan maden ocaklarında gerekli tüm tedbirleri alınarak, faaliyetleri ilgili prosedürlere ve talimatlara göre uygulayarak hareket edilir. Çalışanların ferdi kaza sigortaları ve iş yeri sigortaları güncel tutulur.

Tüm faaliyetlerinde çevreye zarar vermeyecek şekilde yürütme bilinci esas alınır.